De door The Restylers.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. The Restylers.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder redenen te weigeren. Uw bestelling reserveren wij gedurende 2 werkdagen voor u. Als uw betaling binnen dit termijn niet is bijgeschreven annuleren wij uw bestelling en verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand.