Modelformulier voor herroeping  

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

— Aan The Restylers, Corellistraat 24, 8915 BV Leeuwarden Mob 06 425 48 925 e-mail: contact@therestylers.nl  

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)  

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)  

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en)  

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

— Datum(*)